1. KADEME MASA TENİSİ ANTRENÖR KURSU

13.06.2018
İlimizde 1. Kademe Masa Tenisi Antrenör Kursu 25 Haziran  - 06 Temmuz 2018 tarihleri
arasında  açılacaktır.  Başvurular  E-  Devlet  üzerinden  yapılacak  olup;  başvuru  şartları  aşağıda
belirtilmiştir.

Başvuru için gerekli belgeler;

* 4 adet vesikalık fotoğraf (Orijinal Fotoğraf )
* Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlükleri, Çalıştığı Resmi Kurumlar veya Noterce tasdik edilecektir.
* Savcılık iyi hal kağıdı (Aslı)
* Sağlık raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından - Aslı)
* Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden sporda cezaları olmadığına dair yazı (Aslı)
* Nüfus cüzdanı (Fotokopisi)
* Banka Dekontu (1. Kademe Kurs Ücreti 400.00TL)
NOT: Masa Tenisi Federasyonun 
http://www.tmtf.gov.tr/ligler/antrenor-kurslari/1kademe-yardimci-antrenor-kursu adresinden 1.
Kademe Antrenörlük kursu hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilmektedir.
Kurs Programı