YÜZME HAKEMLİK KURSU AÇILIYOR...

31.12.2019

Yüzme Aday Hakem Kursuna Katılacaklarda aranan şartlar ve istenen belgeler:

  1. T.C. vatandaşı olmak,
  2. Fotoğraf (2 adet)
  3. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Diploma fotokopisi)
  4. “18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olmamak (yıl itibariyle 1970 doğumlu), (Nüfus cüzdanı fotokopisi)”
  5. Sağlık durumu hakemlik yapmaya uygun olmak,(Bu durumu doktor raporu ile belgelemek)
  6. Ceza kurullarından 3 ay veya daha fazla ceza almamış olmak, (GHSİM den ceza yazısı)
  7. Ağır hapis veya bir yıldan fazla yahut yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasıyla hükümlü bulunmamak. (Adli Sicil kaydı)
  8. Müracaatlar 15/01/2020 tarihine kadar Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne dilekçe ile yapılacaktır.
  9. Kursiyer sayısı 25’in altında kaldığı takdirde hakemlik kursu açılmayacaktır.
Başvuru Formu için tıklayınız.