Gerekli Belgeler

Okul Spor Kullanıcılarının Yapması Gereken İşlemler
Okul Bilgi Formu Dosya İndir

Okul Sporları Modülü Kullanım Kılavuzu
Okul Bilgi Formu Dosya İndir

Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği
Okul Bilgi Formu Dosya İndir

Okul Sporları Yönetmeliği Resmi Gazete
Okul Bilgi Formu Dosya İndir

İl Dışına Çıkacak Okullar İçin Gerekli Belgeler
Okul Bilgi Formu Dosya İndir

Spor Dalı, Yaş, Kategori Ve Isf Bilgileri Tablosu
Okul Bilgi Formu Dosya İndir

Konaklama
Konaklama Dosya İndir

Oyuncu Değişiklik Kartı
Oyuncu Değişiklik Kartı Dosya İndir

Okul Spor Faaliyetlerine Katılım İçin Veli İzin Belgesi / Terfi Onayı
Oyuncu Değişiklik Kartı Dosya İndir

eposta: afyon.okulsporlari@gsb.gov.tr 

Telefon: 0(272) 213-900 (316-317-318)