Gerekli Belgeler

Örnek Sağlık Beyan Formu
Okul Bilgi Formu Dosya İndir

Okul Sporları Modülü Kullanım Kılavuzu
Okul Bilgi Formu Dosya İndir

Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği
Okul Bilgi Formu Dosya İndir
 
İl Dışına Çıkacak Okullar İçin Gerekli Belgeler
Okul Bilgi Formu Dosya indir

Spor Dalı, Yaş, Kategori Ve Isf Bilgileri Tablosu
Okul Bilgi Formu Bağlantı İçin Tıklayınız

Konaklama
Konaklama Dosya İndir

Oyuncu Değişiklik Kartı
Oyuncu Değişiklik Kartı Dosya İndir

Okul Spor Faaliyetlerine Katılım İçin Veli İzin Belgesi / Terfi Onayı
Oyuncu Değişiklik Kartı Dosya İndir

eposta: afyon.okulsporlari@gsb.gov.tr 

Telefon: 0(272) 213-9000 (317-318)