ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ/ %100 EĞİTİM BURSLU OKUYACAK SPORCU ÖĞRENCİLER

26.07.2023

Milli  Eğitim  Bakanlığı  Özel  Öğretim  Kurumları  Yönetmeliği  ekinde  yer  alan  "Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyer Formu (EK-7)" ve "Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyer Başvuruları Değerlendirme Formu (EK 8)"de 19  Şubat  2020 tarihinde  yapılan  değişiklik ile,  Gençlik  ve  Spor Bakanlığınca  belirlenecek  kriterler  dahilinde  olimpik veya  paralimpik  branşlarda  ulusal  veya  uluslararası  yarışmalarda  başarı elde  ettiği  Gençlik  ve  Spor Bakanlığı  tarafından  belgelendirilen  sporcuların  da  yapılan  puanlama  ve değerlendirme  kapsamına alınarak  Özel  Öğretim  Kurumlarından  ücretsiz  faydalanabilme  imkanının  sağlandığı  hususu  İlgi  (a) yazımızla; ayrıca, gerek Bakanlığımız gerekse İl Müdürlüklerimiz ile bazı Özel Öğretim Kurumları arasında imzalanan protokol  ve  taahhütnamelere ilişkin  yürütülecek iş  ve işlemlere  dair  uygulama esasları İlgi (b) yazımız ile bildirilmiştir.

Detaylar:

1.pdf

2.pdf

3.pdf