MASA TENİSİ ADAY HAKEM KURSU AÇILMASI

28.05.2024

İliniz Masa Tenisi hakem ihtiyacının karşılanması için ilgi yazınızla istenilen Masa Tenisi Aday Hakem  Kursunun  07-10  Haziran  2024  tarihleri  arasında ilinizde açılması Federasyonumuz Merkez Hakem Kurulunca  uygun görülmüştür.

Hakem kursuna  aşağıda belirtilen şartları taşıyan adaylar katılabilecektir.

Aday  hakem  kursuna  katılacak  olan  adayların  Yönetim  Kurulunca  belirlenen  kurs  katılım
ücretinin 800.00 ( Sekizyüz-TL.) Federasyonumuzun aşağıda belirtilen hesaplardan birine yatırılması ve
banka dekontunun kurs öğretmenine teslim edilmesi gerekmektedir.
Kurs  öğretmeni olarak Merkez Hakem Kurulu Üyesi Uluslararası Hakem Hüseyin ÖZTÜRK  (
İstanbul ) görevlendirilmiş olup, adı geçenin ders ücreti Federasyonumuz tarafından karşılanacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
            Hesap Bilgileri                      :
            1-Türk Ekonomi Bankası Ankara Şubesi
               TR53 0003 2000 0000 0071 6099 93
            2-Ziraat Katılım Bankası Ulus Şubesi
               TR31 0020 9000 0017 7654 0000 01

            Aday Hakem Kursuna Katılım Şartları :
1-T.C Vatandaşı olmak. (Nüfus cüzdanı Fotokopisi,)
2-En az lise mezunu olmak. (Diploma Fotokopisi) ( Milli Sporcularda bu şart aranmaz)
3-Hakem Kurs başlangıç  günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak.
4-Hakemlik yapmaya engel bir durumu olmadığına dair (Sağlık Raporu) sağlık ocağından,
5-Federasyon Disiplin Talimatı ve/veya 13.07.2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürülüğe giren Spor Disiplin Yönetmenliğine göre son 5 yıl içerisinde 1 defeda 6 aydan  fazla Disiplin
cezası almamış olmak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve  E-Devlet üzerinden yazı almak
6-1  yıldan  fazla  hapis  ya  da  yüz  kızartıcı  bir  fiilden  dolayı  hapis  cezasından  yükümlü   bulunmamak.
(Adli Sicil Kaydı)
7-Kulüplerin yönetim kurullarında faal yönetici veya antrenör olmamak
8-Vesikalık Fotoğraf (1 adet)
Not : Kurs İl Müdürlüğünüzce belirlenen yerde ve saatte 07 Haziran 2024 Cuma günü başlayacaktır.