FERDİ LİSANS BAŞVURULARI TÜRKİYE E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

23.12.2022

 İlk ferdi lisans başvurularının Türkiye e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği duyuruldu.

Kamu faaliyetlerinin vatandaşa sunumunda verimliliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar
kapsamında vatandaşların ilk ferdi lisans başvuruları Türkiye e-Devlet Kapısı üzerinden kullanıcı
doğrulaması yapılarak Bakanlığımız Spor Bilgi Sistemi bağlantısından elektronik ortamda alınabilmesi
ve il müdürlüklerinin Spor Bilgi Sistemi üzerinde ilgili başvuruları onaylayabilmesine olanak sağlayan
süreç tamamlanmış olup kullanıma açılmıştır