Kulüp İşlemleri

 KULÜP İŞLEMLERİ

 

İletişim 0 (272) 213 90 00 Dahili 324 - afyon.sicillisans@gsb.gov.tr

 

Ferdi lisans başvuruları Türkiye e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek 

 

YENİ KULÜP KURMA İŞLEMLERİ

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
1-Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi
2-  Spor Kulübü Tüzüğü Örneği
3-Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi
4-Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname
5-Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
6-Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet)
7-Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi, Numarataj vb.)

8-Spor Kulübünün 10 Rakamlı UAT adres kodu (https://adres.nvi.gov.tr/vatandaslıkislemleri/adressorgu)

9-Spor Kulüpleri Bilgi Formu

10-Kulüp Yönetici Bilgileri.xlsx

11-Genel Kurul Sonuç Bildirimi.doc

12-Spor Kulübü için belirlenen renkli amblem (JPG ortamında)

13 -Kulübün vermesi gereken beyanname örneği (e-devlet)

  -(E DEVLETTE KULÜP İSMİ GÖRÜNMEYEN KULÜPLER İÇİN FİZİKİ BEYANNAME)

 

SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

Spor Kulübü Tarafından Tutulacak Defterler

 

SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN BASTIRILACAK BELGELER

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

  

SPOR DALI TESCİLİ VE BRANŞ İLAVESİ

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

1-Taahhüt Edilen Spor Dallarına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği

2-Spor Kulüpleri Spor Dalı Tescil ve Branş İlavesi Taahhütnamesi

3-Taahhüt Edilen Spor Dalları İçin Antrenörlük Belgesi Fotokopisi

4-Spor Kulübü ile Antrenör Arasında İmzalanan Antrenörlük Sözleşmesi Sözleşmesi

5-Spor Kulübü Tarafından Taahhüt Edilen Spor Dalı İçin Tesis Bilgileri

6-Spor Dalının Özelliğine Göre İlgili Spor Federasyonu Talimatlarında Belirlenen Diğer Belgeler

 

SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM İŞLEMLERİ

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

1-Nakdi Yardım Değerlendirme Formu Tıklayınız

2-Kulüp Alındı Belgesi

3-Ayni Bağış Alındı Belgesi Tıklayınız

4-Yetki Belgesi

 

SPOR KULÜPLERİ MEVZUATI

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

1-7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu

2-Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği

3-Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği

4-Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik

5-Kulüplere Yardım (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği)