Kulüp İşlemleri

YENİ KULÜP KURMA İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
2.0 Kulüp Adı Sorgulama
2.1 Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi - 
2.2 Spor Kulübü Tüzüğü Örneği (Tüm Sayfalar kurucu üyeler tarafından imzalanacaktır)
2.3 Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi
2.4 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname
2.5 Adli Sicil Kaydı(e-devlet)
2.6 Spor Ceza Bilgi Formu(e-devlet)
2.7 Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi, Numarataj vb.)
2.8 Spor Kulübünün 10 Rakamlı UAT adres kodu(https://adres.nvi.gov.tr/vatandaslıkislemleri/adressorgu)
2.9 Spor Kulüpleri Bilgi Formu
2.10 Kulüp Yönetici Bilgileri.xlsx - (Tüm üyelerin adli sicil kayıtları gereklidir)
2.11 Genel Kurul Sonuç Bildirimi.doc
2.12 Spor Kulübü için belirlenen renkli amblem (JPG ortamında)
2.13 Kulübün vermesi gereken beyanname örneği (e-devlet)
(E DEVLETTE KULÜP İSMİ GÖRÜNMEYEN KULÜPLER İÇİN FİZİKİ BEYANNAME)
SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN BASTIRILACAK BELGELER
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
SPOR DALI TESCİLİ VE BRANŞ İLAVESİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
5.1 Taahhüt Edilen Spor Dallarına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği
5.2 Spor Kulüpleri Spor Dalı Tescil ve Branş İlavesi Taahhütnamesi
5.3 Taahhüt Edilen Spor Dalları İçin Antrenörlük Belgesi Fotokopisi
5.4 Spor Kulübü ile Antrenör Arasında İmzalanan Antrenörlük Sözleşmesi Sözleşmesi
5.5 Spor Kulübü Tarafından Taahhüt Edilen Spor Dalı İçin Tesis Bilgileri
5.6 Spor Dalının Özelliğine Göre İlgili Spor Federasyonu Talimatlarında Belirlenen Diğer Belgeler
SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
6.1 Nakdi Yardım Değerlendirme Formu Tıklayınız
6.2 Kulüp Alındı Belgesi
6.3 Ayni Bağış Alındı Belgesi
6.4 Yetki Belgesi
İLETİŞİM
Telefon 0 (272) 213 90 00 Dahili 324 - 325
Eposta afyon.sicillisans@gsb.gov.tr